Professional paper - Professional paper
Portal sveučilišnog knjižničnog sustava kao novi način komunikacije u visokoškolskim knjižnicama

Hasenay, Sanda; Mokriš, Svjetlana (2008)