Analiza produktivnosti znanstvenika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera U Osijeku u razdoblju od 2011. – 2015. godine
Analiza produktivnosti znanstvenika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera U Osijeku u razdoblju od 2011. – 2015. godine
Hasenay Sanda
Šuvak-Pirić Ivana
Arači Iva
Šušak Lukačević Mirna
Mokriš Svjetlana
Data librarian – knjižničar u svijetu podataka
Data librarian – knjižničar u svijetu podataka
Horvat Ines
Hasenay Sanda
Delač Filip
Kako  pokrenuti  fakultetski  znanstveno- stručni časopis?
Kako pokrenuti fakultetski znanstveno- stručni časopis?
Hasenay Sanda
Mokriš Marendić Svjetlana
Knjižnice na e-usluzi korisnicima
Knjižnice na e-usluzi korisnicima
Šušak Lukačević Mirna
Hasenay Sanda
Knjižničari, što nudimo korisniku?
Knjižničari, što nudimo korisniku?
Mokriš Marendić Svjetlana
Hasenay Sanda
Visokoškolska knjižnica u 21. stoljeću – uloga knjižničara
Visokoškolska knjižnica u 21. stoljeću – uloga knjižničara
Mokriš Svjetlana
Šuvak-Pirić Ivana
Šušak Lukačević Mirna
Hasenay Sanda
Visokoškolske knjižnice i kvaliteta obrazovanja?! Knjižničari poletite među zvijezde
Visokoškolske knjižnice i kvaliteta obrazovanja?! Knjižničari poletite među zvijezde
Hasenay Sanda
Šuvak-Pirić Ivana
Mihaljević Jasminka
Šušak Lukačević Mirna