Hasenay, Sanda, Šuvak-Pirić, Ivana, Arači, Iva, Šušak Lukačević, Mirna, Mokriš, Svjetlana
Analiza produktivnosti znanstvenika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera U Osijeku u razdoblju od 2011. – 2015. godine
Horvat, Ines, Hasenay, Sanda, Delač, Filip
Data librarian – knjižničar u svijetu podataka
Hasenay, Sanda, Mokriš Marendić, Svjetlana
Kako pokrenuti fakultetski znanstveno- stručni časopis?
Šušak Lukačević, Mirna, Hasenay, Sanda
Knjižnice na e-usluzi korisnicima
Mokriš Marendić, Svjetlana, Hasenay, Sanda
Knjižničari, što nudimo korisniku?
Hasenay, Sanda, Mokriš, Svjetlana
Sveučilišni knjižnični sustavi – suradnjom do postizanja zajedničkih ciljeva
Hasenay, Sanda, Šuvak-Pirić, Ivana, Mihaljević, Jasminka, Šušak Lukačević, Mirna
Visokoškolske knjižnice i kvaliteta obrazovanja?! Knjižničari poletite među zvijezde