Pages

Influence of conventional and innovative extraction techniques on bioactive properties of ground ivy (Glechoma hederacea L.)
Influence of conventional and innovative extraction techniques on bioactive properties of ground ivy (Glechoma hederacea L.)
Šeremet Danijela
Mandura Ana
Vojvodić Cebin Aleksandra
Jokić Stela
Komes Draženka
Influence of malting procedure on the quality of hulless barley malt
Influence of malting procedure on the quality of hulless barley malt
Krstanović Vinko
Mastanjević Krešimir
Velić Natalija
Slačanac Vedran
Vacek Kristina
Gagula Goran
Mastanjević Kristina
Kardiovaskularni rizik u djece i adolescenata s restriktivnim tipom anoreksije nervoze
Kardiovaskularni rizik u djece i adolescenata s restriktivnim tipom anoreksije nervoze
Žaja Orjena
Maletić Milica
Crnković Matea
Banjari Ines
Kemometrijska analiza sastava voda vodocrpilišta Osječko-baranjske županije
Kemometrijska analiza sastava voda vodocrpilišta Osječko-baranjske županije
Habuda-Stanić Mirna
Magdić Damir
Sučić Hrvoje
Šiljeg Mario
Matovina Mirela
Microbiological and parasitological quality of different fresh-cut salads
Microbiological and parasitological quality of different fresh-cut salads
Pavlović Hrvoje
Jelić Petra
Novosel Fides
Ižaković Maja
Marček Tihana
Monitoring koncentracije klorida i sulfata u bunarima B-17 i B-18 crpilišta Vinogradi kod Osijeka
Monitoring koncentracije klorida i sulfata u bunarima B-17 i B-18 crpilišta Vinogradi kod Osijeka
Vešligaj Turkalj Jelena
Romić Željka
Jakopec Mario
Paić Angelina
Pašić Melita
Habuda-Stanić Mirna
Obezbojenje sintetskih bojila na agarnim pločama odabranim gljivama
Obezbojenje sintetskih bojila na agarnim pločama odabranim gljivama
Velić Natalija
Pavlović Hrvoje
Pavičić Mirjana
Kezerle Antonija
Possibilities of using acorn flour in products Based on flour
Possibilities of using acorn flour in products Based on flour
Polimac Mirjana
Koceva Komlnić Daliborka
Lukinac Jasmina

Pages