Pages

Kralj, Edgar, Kralj, Ksenija, Habuda-Stanić, Mirna, Santo, Vera, Nevistić, Ante
Praćenje stanja koeficijenta adsorpcije natrija (SAR) podzemnih voda istočne Hrvatske
Kokot, Karmen, Kenjerić, Daniela
Prehrambene navike i stavovi o prehrani učenika četvrtih razreda osnovnih škola grada Varaždina
Damjanović, Ivan, Sučić, Hrvoje, Bezik, Danijela, Habuda-Stanić, Mirna, Kolarić, Dario, Šušić, Zdenka, Toth, Leontina, Petrovicky Šveiger, Barbara, Kralj, Marika, Ruškan, Ines, Tokić, Mirna, Eberhard, Mirta, Marković, Tanja, Babić, Hrvoje, Turić, Nataša, Benkotić, Snježana
Prikaz ocjene kemijskog stanja površinskih voda Kopačkog rita na temelju analize odabranih teških metala kroz jednogodišnje vremensko razdoblje
Klenkar, Jelena
Primjena antiretrovirusne terapije u liječenju infekcija uzrokovanih virusom HIV-om
Lončarić, Ante, Kovač, Tihomir, Nujić, Marija, Habuda-Stanić, Mirna
Priprema tehnološke vode za industrijsku proizvodnju piva
Zorić, Marina, Ćorić, Nevena, Jokić, Stela, Šubarić, Drago, Lončarić, Melita
Prirodni dodatci prehrani kao nositelji nutritivne kvalitete, ljekovitog potencijala i održivosti proizvoda
Tišma, Marina, Šimić, Gordana, Lalić, Alojzije, Planinić, Mirela, Šelo, Gordana, Bucić-Kojić, Ana
Production and quality analysis of malt produced from hulless barley
Moslavac, Tihomir, Jokić, Stela, Aladić, Krunoslav, Galović, Maja, Šubarić, Drago
Proizvodnja hladno prešanog makovog ulja
Moslavac, Tihomir, Jokić, Stela, Šubarić, Drago, Cikoš, Ana-Marija, Lončarić, Melita
Proizvodnja i stabilizacija hladno prešanog ulja koštice šljive
Čačić, Frane, Lukinac, Jasmina, Budžaki, Sandra, Koceva Komlenić, Daliborka
Quality inspection of cookies using computer vision
Jurković, Martina, Marijanović-Vincetić, Dubravka, Jurković, Zorica, Mandić, Milena Lela, Sokolić-Mihalak, Darja
Salt intake through bakery products in Slavonia Region
Nakov, Gjore, Koceva Komlenić, Daliborka, Ivanova, Nastia, Damyanova, Stanka, Godjevargova, Tzonka, Šušak, Ana
Sensory analysis of biscuits from einkorn flour, barley flour, einkorn flakes and wheat flour in different proportions and different sugars

Pages