Pages

Sakač, Nikola, Habschied, Kristina, Karnaš, Maja, Regušić, Lidija, Slačanac, Vedran
Starch characterization using spectrophotometry and direct potentiometry
Mikac, Ivan, Štefanac, Tea, Grgas, Dijana, Radman, Sanja, Habuda-Stanić, Mirna, Landeka Dragičević, Tibela
Statičko/anoksična konfiguracija procesa denitrificirajuće defosfatacije uz \(NO_{2}-N\) i \(NO_{3}-N\) kao akceptore elektrona
Lalić, Alojzije, Šimić, Gordana, Krstanović, Vinko, Mastanjević, Kristina
Survey of β-glucans in domestic barley's varieties
Maksimović, J, Pajin, Biljana, Šoronja Simović, Dragana, Šubarić, Drago, Babić, Jurislav, Fišteš, A
Textural and rheological characteristics of dough for cookies with chestnut flour
Pavlić, Martina, Misir, Andreja, Kajtar, Darija, Banjari, Ines
The importance of nutrition education for diabetics – type 1 versus type 2 diabetics
Budžaki, Sandra, Leko, Jozo, Predrijevac, Krešimir, Leko, Tomislav, Viszmeg, Jožef, Jovanović, Kristina
The innovative solutions and the development of a low-energy air dryer
Velić, Natalija, Antunović, Kazimir, Pavlović, Hrvoje, Kezerle, Antonija, Mastanjević, Kristina, Velić, Darko
Uklanjanje sintetskog bojila malahitnog zelenila pomoću micelijskih peleta Trametes versicolor
Mastanjević, Krešimir, Jukić, Marko, Ugarčić, Žaneta, Kovačević, Dragan, Kosović, Indira, Koceva Komlenić, Daliborka, Kuleš, Anđa, Keleković, Snježana
Use of maize, soy and rice breadcrumbs in the formulation of the gluten free meatballs
Ergović Ravančić, Maja, Habuda-Stanić, Mirna
Utjecaj fluorida u vodi za piće na zdravlje
Moslavac, Tihomir, Šubarić, Drago, Petrić, Sofija, Zlosa, Tihana
Utjecaj homogenizacije i sastojaka na reološka svojstva salatne majoneze s dodatkom pulpe manga
Moslavac, Tihomir, Jokić, Stela, Ibrišimović, Martina, Šubarić, Drago
Utjecaj sastojaka na reološka svojstva majoneze s dodatkom pulpe marelice
Habuda-Stanić, Mirna, Bujas, Lidija, Jurković, Ivana, Unić Klarin, Branka
Učinkovitost dezinfekcije i mikrobiološka ispravnost vode za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava grada Šibenika

Pages