diplomski rad
Kakvoća podzemnih voda vodocrpilišta Koprivničko-križevačke županije

Vida Bartolec (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za kemiju i ekologiju