Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad s konferencije
Chemical characteristics and oxidative stability of Dalmatian monovarietal olive oils

Dropulić, Ana Marija; Pervan, Ivana; Bezić, Ana; Soldo, Barbara; Ljubenkov, Ivica; Skroza, Danijela; Generalić Mekinić, Ivana (2018)
Povezani objekti
Citirajte ovaj rad...

Dropulić, A. M., Pervan, I., Bezić, A., Soldo, B., Ljubenkov, I., Skroza, D. i Generalić Mekinić, I. (2018). Chemical characteristics and oxidative stability of Dalmatian monovarietal olive oils. U D. Šubarić, (Ur.), M. Jašić, (Ur.), Hranom do zdravlja : zbornik radova s 10. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa (str. 175-185). Osijek: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek; Tuzla: Farmaceutski fakultet Tuzla, BiH. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:640243

Dropulić, Ana Marija, et al. "Chemical characteristics and oxidative stability of Dalmatian monovarietal olive oils." Hranom do zdravlja : zbornik radova s 10. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa, Ur. Drago Šubarić, Ur. Midhat Jašić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Farmaceutski fakultet Tuzla, BiH, 2018, str. 175-185. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:640243

Dropulić, Ana Marija, Ivana Pervan, Ana Bezić, Barbara Soldo, Ivica Ljubenkov, Danijela Skroza i Ivana Generalić Mekinić. "Chemical characteristics and oxidative stability of Dalmatian monovarietal olive oils." U Hranom do zdravlja : zbornik radova s 10. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa, 175-185. Osijek: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek; Tuzla: Farmaceutski fakultet Tuzla, BiH, 2018. Citirano 23.05.2019.. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:640243

Dropulić, A. M., et al. (2018) 'Chemical characteristics and oxidative stability of Dalmatian monovarietal olive oils', u Šubarić, D. (ur.), Jašić, M. (ur.), Hranom do zdravlja : zbornik radova s 10. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa, Osijek, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek; Farmaceutski fakultet Tuzla, BiH, Tuzla, str. 175-185. Preuzeto s: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:640243 (Datum pristupa: 23.05.2019.)

Dropulić AM, Pervan I, Bezić A, Soldo B, Ljubenkov I, Skroza D, i sur.. Chemical characteristics and oxidative stability of Dalmatian monovarietal olive oils. U: D. Šubarić, ur., M. Jašić, ur. Hranom do zdravlja : zbornik radova s 10. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa. Osijek: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek; Tuzla: Farmaceutski fakultet Tuzla, BiH; 2018. Str. 175-185. [pristupljeno 23.05.2019.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:640243

A. M. Dropulić, et al., "Chemical characteristics and oxidative stability of Dalmatian monovarietal olive oils", Hranom do zdravlja : zbornik radova s 10. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa, D. Šubarić, ur., M. Jašić, ur. Osijek: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek; Tuzla: Farmaceutski fakultet Tuzla, BiH, 2018. [Online] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:640243 [Citirano: 23.05.2019.]