Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad s konferencije
The influence of gum acacia on milk fermentation process and characteristics of fermented milks during storage

Dimitrovski, Darko; Simovska, Vesna; Blazevska, Zagorka; Cobanova Vasilevska, Radmila (2018)
Povezani objekti
Citirajte ovaj rad...

Dimitrovski, D., Simovska, V., Blazevska, Z. i Cobanova Vasilevska, R. (2018). The influence of gum acacia on milk fermentation process and characteristics of fermented milks during storage. U D. Šubarić, (Ur.), M. Jašić, (Ur.), Hranom do zdravlja : zbornik radova s 10. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa (str. 226-251). Osijek: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek; Tuzla: Farmaceutski fakultet Tuzla, BiH. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:780854

Dimitrovski, Darko, et al. "The influence of gum acacia on milk fermentation process and characteristics of fermented milks during storage." Hranom do zdravlja : zbornik radova s 10. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa, Ur. Drago Šubarić, Ur. Midhat Jašić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Farmaceutski fakultet Tuzla, BiH, 2018, str. 226-251. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:780854

Dimitrovski, Darko, Vesna Simovska, Zagorka Blazevska i Radmila Cobanova Vasilevska. "The influence of gum acacia on milk fermentation process and characteristics of fermented milks during storage." U Hranom do zdravlja : zbornik radova s 10. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa, 226-251. Osijek: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek; Tuzla: Farmaceutski fakultet Tuzla, BiH, 2018. Citirano 24.04.2019.. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:780854

Dimitrovski, D., et al. (2018) 'The influence of gum acacia on milk fermentation process and characteristics of fermented milks during storage', u Šubarić, D. (ur.), Jašić, M. (ur.), Hranom do zdravlja : zbornik radova s 10. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa, Osijek, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek; Farmaceutski fakultet Tuzla, BiH, Tuzla, str. 226-251. Preuzeto s: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:780854 (Datum pristupa: 24.04.2019.)

Dimitrovski D, Simovska V, Blazevska Z, Cobanova Vasilevska R. The influence of gum acacia on milk fermentation process and characteristics of fermented milks during storage. U: D. Šubarić, ur., M. Jašić, ur. Hranom do zdravlja : zbornik radova s 10. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa. Osijek: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek; Tuzla: Farmaceutski fakultet Tuzla, BiH; 2018. Str. 226-251. [pristupljeno 24.04.2019.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:780854

D. Dimitrovski, V. Simovska, Z. Blazevska i R. Cobanova Vasilevska, "The influence of gum acacia on milk fermentation process and characteristics of fermented milks during storage", Hranom do zdravlja : zbornik radova s 10. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa, D. Šubarić, ur., M. Jašić, ur. Osijek: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek; Tuzla: Farmaceutski fakultet Tuzla, BiH, 2018. [Online] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:780854 [Citirano: 24.04.2019.]