diplomski rad
Utjecaj majčinog unosa pojedinih nutrijenata na sadržaj olova u posteljici

Mirja Pocrnić (2011)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za biokemiju i toksikologiju