diplomski rad
Fluorescencija peptidne frakcije kravljeg i kozjeg mlijeka

Marina Eškit (2010)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za biokemiju i toksikologiju