završni specijalistički
Prehrana i životne navike oboljelih od kroničnog gastritisa na području banjalučke regije

Gordana Ljoljić Dolić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za prehranu