Kontakt

Administrator:Sanda Hasenay E-mail:

Tel/Fax:031/224-300 ; Franje Kuhača 20, Osijek

Administrator:Ivana Šuvak-Pirić E-mail:

Tel/Fax:031/224-300; Franje Kuhača 20, Osijek