završni specijalistički
Utjecaj dodatka jabučnog tropa na kvalitativne parametre kruha tijekom pečenja

Mirela Markuš (udano Keser) (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za tehnologije prerade žitarica