Znanstveni rad - Ostalo
Analiza zadovoljstva korisnika/studenata u knjižnicama Prehrambeno-tehnološkog i Pravnog fakulteta te u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek

Dukić, Gordana; Hasenay, Sanda; Mokriš Marendić, Svjetlana (2010)