završni rad
Derivati karboksilnih kiselina - triacilgliceroli

Ivana Anić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za kemiju i ekologiju