Izlaganje na skupu
Knjižničari, što nudimo korisniku?

"Mokriš Marendić, Svjetlana; Hasenay, Sanda" (2011)