Izlaganje na skupu
Kako pokrenuti fakultetski znanstveno- stručni časopis?

"Hasenay, Sanda; Mokriš Marendić, Svjetlana" (2011)