diplomski rad
Uklanjanje sintetskog bojila malahitnog zelenila iz vodenih otopina upotrebom različitih bioadsorbensa

Katarina Petrinović (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za procesno inženjerstvo
Katedra za bioprocesno inženjerstvo
Podaci o radu
NaslovUklanjanje sintetskog bojila malahitnog zelenila iz vodenih otopina upotrebom različitih bioadsorbensa
AutorKatarina Petrinović
Voditelj/MentorNatalija Velić (mentor)
Sažetak rada
Otpadne vode iz industrija koje koriste sintetska bojila predstavljaju ekološki problem, zbog kemijske stabilnosti bojila i otpornosti na razgradnju pomoću mikroorganizama. Adsorpcija je jedna od najčešće korištenih i najučinkovitijih metoda za uklanjanje bojila iz otpadnih voda, pri čemu se upotrebom odgovarajućeg adsorbensa osigurava kakvoća efluenta za ispust u prirodne prijemnike. Cilj ovog rada bio je ispitati potencijal šest bioadsorbensa za uklanjanje malahitnog zelenila iz vodenih otopina adsorpcijom. Kao bioadsorbensi korišteni su lignocelulozni otpadni materijali drvne industrije (piljevine topole, hrasta i bukve) i prehrambene industrije (repini rezanci, pivski trop i trop jabuke). Postotak uklanjanja malahitnog zelenila iz vodene otopine bojila koncentracije 15 mg L-1 (madsorbensa = 1 g, Vadsorbata = 100 mL, t = 25 ⁰C, vrijeme kontakta 300 min) iznosio je više od 90 % za sve korištene bioadsorbense. Piljevina topole i pivski trop pokazali su se najpogodniji za daljnja istraživanja, pri čemu je ispitan utjecaj početne koncentracije bojila, mase adsorbensa, temperature i pH na postotak uklanjanja malahitnog zelenila. Smanjenjem početne koncentracije bojila i povećanjem mase adsorbensa došlo je do povećanja postotka uklanjanja, što je najbolje vidljivo u prvih 30 min eksperimenta kada je uklanjanje bojila najintenzivnije, dok je nakon 300 min razlika u postotku uklanjanja vrlo mala za sve provedene eksperimente. Temperatura nije imala značajnijeg utjecaja na postotak uklanjanja bojila, dok je smanjenje pH (pH 2,5) uzrokovalo značajno smanjenje postotka uklanjanja bojila za oba bioadsorbensa. Obojeni pivski trop biološki je obrađen pomoću gljive bijelog truljenja T. versicolor uzgajane u uvjetima fermentacije na čvrstim nosačima u trajanju od 30 dana, pri čemu je došlo do kontinuiranog porasta ukupne promjene boje i promjene intenziteta boje fermentiranih uzoraka u odnosu na abiotičku kontrolu.
Ključne riječimalahitno zelenilo adsorpcija bioadsorbensi T. versicolor fermentacija na čvrstim nosačima
Naslov na drugom jeziku (engleski)Removal of synthetic dye malachite green from aqueous solutions using different bioadsorbents
Povjerenstvo za obranuMarina Tišma
Natalija Velić
Damir Hasenay
Mirna Habuda-Stanić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za procesno inženjerstvo
Katedra za bioprocesno inženjerstvo
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Prehrambena tehnologija
Inženjerstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaProcesno inženjerstvo
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra inženjer/inženjerka procesnog inženjerstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. proc.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-12-22
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Adsorption is broadly used and most effective method for dyes removal from the wastewaters. The objective of this study was to explore the potential of six bioadsorbents for removal of malachite green from aqueous solution by adsorption. Lignocellulosic waste materials from wood industry (poplar sawdust, oak sawdust and beech sawdust) and food industry (sugar beet waste, spent beer grains and apple pomace) were used as bioadsorbents. The percentage of malachite green removal form aqueous solution concentration of 15 mg L-1 (madsorbens=1 g, Vdye solution = 100 mL, t=25 °C, contact time 300 min) was more than 90% for all tested bioadsorbents. Poplar sawdust and spent beer grains proved to be the most suitable adsorbents for further studies in which the influence of the initial dye concentration, mass of adsorbent, temperature and solution pH on the percentage removal of malachite green was investigated. The percentage of dye removal increased with the decrease of the initial dye concentration and increase of the adsorbent mass, which was the most obvious within the first 30 min of the experiment. After 300 min contact time the percentage removal difference was insignificant for all the experiments. The temperature had no significant effect on the percentage of dye removal, while the decrease in pH (pH 2,5) caused significant reduction of the percentage of dye removal in both bioadsorbents. White-rot fungus T. versicolor was cultivated under solid-state conditions for 30 days using dye-adsorbed spent beer grains as a substrate. The continuous increase of total colour change and colour intensity change of fermented samples compared to their abiotic controls was observed.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)malachite green adsorption bioadsorbents T. versicolor solid-state fermentation
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:087522
PohranioSanda Hasenay