završni rad
Primjena začina u tehnologiji proizvodnje hrvatskih tradicionalnih mesnih proizvoda

Tea Perko (Rotim) (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za tehnologiju mesa i ribe