završni specijalistički
Prehrambene navike trudnica sa područja Banjaluke

Maja Tubić-Banović (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za prehranu