završni rad
Utjecaj pH ekstrakcije na elektroforetski profil albumina i globulina ječma
završni rad

Dino Jurić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za biokemiju i toksikologiju