završni rad
Primjena mliječnih kultura u prehrambenoj industriji

Josipa Ćakarun (2010)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za mljekarstvo