završni rad
Primjena lančane reakcije polimerazom u razlikovanju sorti višanja

Marina Viljevac (2009)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za biokemiju i toksikologiju