završni rad
Povezanost izabranih fizikalno-kemijskih karakteristika i vremena skladištenja meda
završni rad

Nikolina Mendešević (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za kakvoću hrane
Podaci o radu
NaslovPovezanost izabranih fizikalno-kemijskih karakteristika i vremena skladištenja meda : završni rad
AutorNikolina Mendešević
Voditelj/MentorLjiljana Primorac (mentor)
Sažetak rada
Zadatak ovog rada je bio ispitati utjecaj vremena skladištenja na izabrane fizikalnokemijske karakteristike meda. Analizirano je 5 uzoraka meda kestena (Castanea sativa Mill.), 5 uzoraka kadulje (Salvia officinalis L.), 3 uzorka meda bagrema (Robinia pseudoacacia L.) i 4 uzorka medljikovca. Uzorci su skladišteni na sobnoj temperaturi, u tamnom, a u trenutku analize uzorci bagrema i medljike bili su stari 4,5, a kadulje i kestena 5,5 godina. Određeni su udio hidroksimetilfurfurala (HMF-a), aktivnost enzima dijastaze te boja spektrofotometrijski i pomodu Lovibond komparatora. Rezultati su pokazali velike razlike pradenih parametara obzirom na vrstu meda, ali i na postajanje razlika između uzoraka jedne vrste, posebice kod meda kestena. Došlo je do sljededih promjena: povedanje udjela HMF-a, smanjenje aktivnosti enzima dijastaze te povedanje intenziteta boje, koje je vidljivo najizraženije kod meda kadulje i bagrema. Svi uzorci medljikovca i dio uzoraka kestena zadovoljili su kriterije Pravilnika o medu (MPRRR, 2009.) s obzirom na udio HMF-a i dijastatski broj, dok uzorci meda kadulje i bagrema nisu udovoljili propisima.
Ključne riječimed HMF dijastaza boja vrijeme skladištenja
Naslov na drugom jeziku (engleski)Relationship of the selected physicochemical characteristics and honey storage duration
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za kakvoću hrane
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Prehrambena tehnologija
Sigurnost i kvaliteta hrane
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPrehrambena tehnologija
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv. bacc. ing. techn. aliment.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-09-30
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The aim of this study was to determine the effect of storage duration on selected physicochemical properties of honey. 5 samples of chestnut honey (Castanea sativa Mill.), 5 samples of sage (Salvia officinalis L.), 3 samples of acacia honey (Robinia pseudoacacia L.) and 4 samples honeydew honey have been analysed. Samples were stored at room temperature, in the dark , and at the time of the analysis, samples of acacia and honeydew honey were 4,5, and sage and chestnut 5,5 years old. Following parameters were determined: hidroxymethylfurfural (HMF), diastase activity and color intensity (spectrophotometric determination and Lovibond). The results showed significant differences of the monitored parameters according to the type of honey and within same honey samples, especially in chestnut honey. Changes of later characteristics were determined: increase of HMF content, decrease of enzymatic activity and increase of color intensity which is visually more expressed in sage and acacia honey. All samples of honeydew and a part of chesnut honey samples met the criteria of the Regulations relating to honey (MPRRR, 2009.) considering HMF content and diastase number, while samples of sage and acacia honey did not meet the regulations.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)honey HMF diastase color storage duration
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:202308
PohranioSanda Hasenay