završni rad
Povezanost izabranih fizikalno-kemijskih karakteristika i vremena skladištenja meda
završni rad

Nikolina Mendešević (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za kakvoću hrane