diplomski rad
Utjecaj modifikacije smjesom adipinske kiseline i acetanhidrida na udio rezistentnog škroba i stabilnost škroba pšenice

Slađana-Marija Lučić (2010)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za tehnologiju ugljikohidrata