diplomski rad
Utjecaj toplinskog tretmana na fizikalno-kemijske karakteristike i antioksidativni kapacitet meda

Blanka Bagarić (2009)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za kakvoću hrane