diplomski rad
Određivanje krioprotektorske djelotvornosti trehaloze na uzorke pilećeg surimija diferencijalnom motridbenom kalorimetrijom (DSC)

Barbara Jovanovac (2009)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za tehnologiju mesa i ribe