diplomski rad
Hundsdiecker-ova reakcija sa (7-supstituiranom-2-okso-2H-kromen-4-il) octenom kiselinom

Marina Šimunković (2009)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za kemiju i ekologiju