diplomski rad
Kinetika konvekcijskog sušenja i rehidratacije smrznute "oblačinske" višnje

Leonard Kirić (2009)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za procesno inženjerstvo
Katedra za tehnološke operacije
Podaci o radu
NaslovKinetika konvekcijskog sušenja i rehidratacije smrznute "oblačinske" višnje
AutorLeonard Kirić
Voditelj/MentorSrećko Tomas (mentor)
Sažetak rada
Istraživan je utjecaj temperature sušenja i različitih kemijskih postupaka prethodne obrade na kinetiku konvekcijskog sušenja i rehidratacije smrznute "Oblačinske" višnje, kao i izbor matematičkog modela za predviđanje kinetike sušenja i rehidratacije koji daje najbolje slaganje s dobivenim eksperimentalnim podacima. Uzorci višanja su prije zamrzavanja obrađeni s 0,5 %-tnom otopinom NaOH, 1 %-tnom otopinom askorbinske kiseline i 1 %-tnom otopinom pektolitičkih enzima (Lallzym Oe). Prvi dio pokusa imao je za cilj ispitivanje utjecaja različitih kemijskih postupaka prethodne obrade uzoraka višanja na kinetiku konvekcijskog sušenja pri konstantnoj temperaturi sušenja od 65 °C i brzini strujanja zraka od 2,5 m/s. U drugom dijelu pokusa praćen je utjecaj temperature sušenja (55 °C, 65 °C, 75 °C) na kinetiku sušenja i kinetiku rehidratacije uzoraka višanja, koji su prije zamrzavanja bili obrađeni s 0,5 %-tnom otopinom NaOH. Utjecaj različitih kemijskih postupaka prethodne obrade kao i utjecaj temperature sušenja na kvalitetu osušenih uzoraka višanja procijenjen je određivanjem rehidratacijeske sposobnosti sušenih uzoraka i određivanjem ukupne promjene boje sušenih i rehidratiranih uzoraka. Primjenjeni kemijski postupci prethodne obrade uzoraka višanja nisu imali značajniji utjecaj na kinetiku sušenja, dok je zamijećen njihov utjecaj na kinetiku rehidratacije. Najveći doseg rehidratacije postigli su uzorci obrađeni s 0,5 %-tnom otopinom NaOH te neobrađeni uzorci višanja. Temperatura sušenja imala je značajan utjecaj na kinetiku sušenja i rehidratacije. Pri višim temperaturama sušenja proces sušenja je bio brži, postignuta je veća brzina sušenja, skraćeno je vrijeme sušenja, te je ostvaren veći doseg rehidratacije i obrnuto. Usporedba matematičkih modela (Page, modificirani Henderson-Pabis i Peleg) za opisivanje kinetike sušenja i rehidratacije pokazala je da najbolje slaganje eksperimentalnih podataka i krivulja modela (za oba procesa) daje modificirani Henderson-Pabisov model: ɸ = G’· exp(-S’ · tN). Navedeni je model, za sve uzorke višanja imao najveće vrijednosti koeficijenta korelacije (R) čije su vrijednosti iznosile ~ 1, kao i najmanje vrijednosti (najbliže nuli) za ukupno kvadratno odstupanje (FL) i srednju relativnu pogrešku (P%) aproksimacije, što ukazuje na najbolje slaganje eksperimentalnih i izračunatih vrijednosti. Najveći doseg rehidratacije postigli su uzorci višanja obrađeni sa 0,5 %-tnom otopinom NaOH, te neobrađeni uzorci višanja. Najmanju ukupnu promjenu boje imali su uzorci višanja obradeni sa 1 %-tnom otopinom pektolitičkih enzima (Lallzym Oe).
Ključne riječivišnja konvekcijsko sušenje rehidratacija modeliranje kinetike prethodna obrada boja
Naslov na drugom jeziku (engleski)Kinetics of convection drying and rehydration frozen sour cherries "Oblačinske"
Povjerenstvo za obranuBernarda Šeruga
Mate Bilić
Darko Velić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za procesno inženjerstvo
Katedra za tehnološke operacije
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Prehrambena tehnologija
Inženjerstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdodiplomski
Naziv studijskog programaPrehrambena tehnologija i procesno inženjerstvo
Akademski / stručni nazivdiplomirani inženjer prehrambene tehnologije i procesnog inženjerstva
Kratica akademskog / stručnog nazivadipl. ing.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2009-02-26
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Explored the impact of drying temperature and various chemical processing procedures prior to the drying kinetics convection and rehydration frozen "Oblacinske" cherry, as well as the choice of mathematical models to predict the drying kinetics and rehydration that gives the best agreement with the obtained experimental data. Samples cherries are processed prior to freezing with 0,5 % NaOH solution, 1 % ascorbic acid solution and 1 % solution pektolitickih enzymes (Lallzym Oe). The first part of experiments was aimed at examining the influence of different chemical processes prior processing of samples of cherries on the kinetics convection drying at constant drying temperature of 65 °C and air flow speed of 2,5 m/s. In the second part of the experiments followed the influence of drying temperature (55 °C, 65 °C, 75 °C) on the kinetics of drying and the kinetics rehydration samples of cherries, which are freezing were treated with 0,5 % NaOH solution. Effect of different chemical processes prior treatment as well as the effect of temperature on the drying quality of the samples made from dry cherries has been assessed in determining rehydration capacity of dried samples and the determination of the total color changes of dried and rehydration samples. The chemical procedures applied prior treatment of samples did not have cherry significant influence on the kinetics of drying, while see their impact on the kinetics rehydration. The largest range rehydration as the samples treated with 0,5 % NaOH solution and raw samples of cherries. The temperature of drying had a significant influence on drying kinetics and rehydration. At higher temperatures drying process of drying was faster, achieved the higher drying rate, shortened the drying time, and has achieved greater reach rehydration and vice versa. Comparison of mathematical models (Page, modified Henderson-Pabis and Peleg) to describe the drying kinetics and rehydration showed that the best agreement of experimental data and model curves (for both processes) gives a modified Henderson Pabisov model ɸ = G’· exp(-S’ · tN). The above model, for all samples of cherries had the maximum value, correlation coefficient (R), whose value amounted to ~ 1, as well as a minimum value (the nearest zero) for a total of sigma (FL) and high relative error (P%) approximations, which indicates the best agreement of experimental and calculated values. The largest range rehydration achieved cherry samples processed with 0,5 % NaOH solution, and samples of raw tuna. Minimize the total color change had the tuna samples processed with 1 % solution pektolitickih enzymes (Lallzym Oe).
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)cherry convection drying rehydration kinetics modeling previous processing color
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:777900
PohranioSanda Hasenay