završni specijalistički
Unos voća i povrća u odrasloj populaciji Zagreba i okolice

Emilija Kristek (udano Pirić) (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za prehranu