završni specijalistički
Prehrana žena s i bez dijagnosticiranog sindroma policističnih jajnika

Andreja Misir (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za prehranu