završni specijalistički
Utjecaj različitih sastojaka na reološka svojstva namaza od bučinih koštica

Marika Drčec (udana Kralj) (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za prehrambeno inženjerstvo
Podaci o radu
NaslovUtjecaj različitih sastojaka na reološka svojstva namaza od bučinih koštica
AutorMarika Drčec (udana Kralj)
Voditelj/MentorTihomir Moslavac (mentor)
Sažetak rada
Reološka svojstva namaza od bučinih koštica važan su čimbenik kvalitete. Poznavanje reoloških svojstava je značajno pri kreiranju željene konzistencije namaza, u kontroli kvalitete tijekom proizvodnje i skladištenja. Cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj vrste ugljikohidrata, mliječne komponente, uljne faze, dodatka koncentriranog proteina soje u prahu, suhog graška u prahu te vremena homogenizacije na reološka svojstva namaza od bučinih koštica. Sastojci za pripremanje namaza su: bučine koštice, ugljikohidrati, mliječna komponenta, uljna komponenta, koncentrirani proteini soje u prahu, suhi grašak u prahu te morska sol. Standardni (kontrolni) uzorak pripremljen je od samljevenih bučinih koštica (50 %), glukoze (5 %), punomasnog mlijeka u prahu (15 %), uljne komponente (29,5 %) te morske soli (0,5 %). Za istraživanje utjecaja vrste ugljikohidrata na reološka svojstva namaza korišteni su: glukoza, saharoza, maltoza, laktoza, inulin HD i bagremov med. Istraživanje utjecaja vrste mliječne komponente na reološka svojstva namaza provedeno je sa punomasnim mlijekom u prahu, obranim mlijekom u prahu te sirutkom u prahu. Kod ispitivanja utjecaja uljne komponente na reološka svojstva namaza koristilo se nerafinirano bučino ulje kao i mješavine bučinog i rafiniranog visokooleinskog suncokretovog ulju u omjeru 70:30 i 40:60. Uzorci za ispitivanje utjecaja dodatka koncentriranog proteina soje u prahu i suhog graška u prahu na reološka svojstva namaza pripremljeni su tako da se ½ mliječne komponente standardnog uzorka zamjenila ovim sastojcima. Kod istraživanja vremena homogenizacije na reološka svojstva namaza standardni uzorak se homogenizirao 1, 2 i 3 min. Mjerenja reoloških svojstva namaza od bučinih koštica provedena su na rotacijskom viskozometru s koncentričnim cilindrima pri temperaturama 24 °C i 10 °C. Reološka svojstva ispitivanih uzoraka namaza prikazana su grafičkim odnosom smičnog naprezanja i brzine smicanja. Iz dobivenih podataka izračunati su reološki parametri namaza: koeficijent konzistencije, indeks tečenja i prividna viskoznost. Iz dobivenih rezultata može se zaključiti da namazi od bučinih koštica pripadaju ne-Newtonskim sustavima (pseudoplastična svojstva). Veća konzistencija i viskoznost namaza od bučinih koštica dobivena je dodatkom inulina HD, bagremovog meda, obranog mlijeka u prahu, koncentriranih proteina soje u prahu te suhim graškom. Produženjem vremena homogenizacije dolazi do smanjena prividne viskoznosti i konzistencije namaza ob bučinih koštica.
Ključne riječinamaz reološka svojstva ugljikohidrati mlijeko buča
Naslov na drugom jeziku (engleski)Influence of different components on rheological properties of pumpkin seed butters
Povjerenstvo za obranuAndrija Pozderović
Tihomir Moslavac
Vedran Slačanac
Jurislav Babić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za prehrambene tehnologije
Katedra za prehrambeno inženjerstvo
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Prehrambena tehnologija
Sigurnost i kvaliteta hrane
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski specijalistički
Naziv studijskog programaSigurnost i kvaliteta hrane
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a specijalist/ specijalistica sigurnosti i kvalitete hrane
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv. spec. techn. aliment.
Vrsta radazavršni specijalistički
Jezik hrvatski
Datum obrane2013-05-10
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Reological properties of pumkin seed butter are an important quality factor. The understanding of relogical properties is significant in creating a desirable consistency of butter and in quality control during the production and storage. Goal of this work was to examine the effects of different types of carbohydrates, dary component, oil phase, suplements of concentrated soybean in powder, dry peas in powder and time of homogenization on reological properties of pumpkin seed butter. The ingridients for preparation of butter are: pumpkin seeds, carbohydrates, dary components, oil component, concentrated proteins of soya beans in powder and sea salt. Standard (controlled) sample is prepared from grinded pumpkin seeds (50%), glucose (5%), whole milk in powder (15%), oil component (29,5%), and sea salt (0,5%). Components used for study of carbohydrate effects on reological properties of butter were: glucose, sucrose, maltose, lactose, inulin HD and acacia honey. By studying the effects of the oil component on reological butter properties there were used unrefined pumpkin seed oil and blends of pumkin and refined high oleic sunflower oil at ratios of 70:30 and 40:60. Samples for study of effects of supplement concentrated protein soybean in powder and dry peas in powder on reological properties of butter were prepared in the way that ½ of the milk component standard sample was replaced with this ingridients. At the time study of homogenization on reological properties of butter the standard sample homogenized in 1, 2 and 3 min. Measurements on reological properties of pumpkin seed butter were conducted on rotation viscosimeter with circular cylinder at a temperature of 24ºC and 10ºC. Reological properties of measured samples of butter are presented by a graphic ratio of shear stress and rate of shear. Reological properties of butter which were calculated from obtained datas are: consistent coefficient, flow index and apparent viscosity. From obtained data results it is possible to conclude that pumpkin seed butters are belonging to non-newtonian systems (pseudo- plastic characteristics). Greater consisteny and viscosity of pumkin seed butters was gained by addition of inulin HD, acacia honey, whole milk in powder and dried peas. Time prolonged homogenization results in lower pseudo-viscosity and consistency of pumkin seed butter.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)pumkin reological properties carbohydrates milk
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:269728
PohranioSanda Hasenay