završni specijalistički
Utjecaj različitih sastojaka na reološka svojstva namaza od bučinih koštica

Marika Drčec (udana Kralj) (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za prehrambeno inženjerstvo