završni specijalistički
Procjena unosa heterocikličkih aromatskih amina i akrilamida hranom u ženskoj populaciji

Danijela Periš (2011)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za biokemiju i toksikologiju