završni specijalistički
Utjecaj udjela sastojaka na reološka svojstva i prihvatljivost namaza od lješnjaka

Dijana Šupuković (2010)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za prehrambeno inženjerstvo