završni specijalistički
Utjecaj pakiranja u modificiranoj atmosferi na kemijska i senzorska svojstva pahuljica od kukuruza i riže s dodatkom vitamina

Maja Večenaj (2010)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za tehnologije prerade žitarica