završni specijalistički
Zaraženost mesa svinja s ličinkama Trichinella spiralis na području Osječko-baranjske županije

Tijana Dmitrović (udano Bekeš) (2008)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za biologiju i mikrobiologiju