završni specijalistički
Prehrana i životne navike oboljelih od arterijske hipertenzije na području Sarajeva

Amina Demirović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za prehranu