Tarnai, Tena: Eutektička otapala kao pogodan medij za sintezu nekih kinazolin-4(3H)-ona

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja