Nakov, Gjore; Koceva Komlenić, Daliborka; Ivanova, Nastia; Damyanova, Stanka; Godjevargova, Tzonka; Šušak, Ana: Sensory analysis of biscuits from einkorn flour, barley flour, einkorn flakes and wheat flour in different proportions and different sugars

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja