Filipović, Marija: Procjena pekarske kvalitete kultivara ozime pšenice primjenom kemometrijske analize glavnih komponenata (PCA)

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations