diplomski rad
Utjecaj pH na ekstraktibilnost proteina i peptida iz brašna ječma

Lucija Kučko (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za biokemiju i toksikologiju