diplomski rad
Utjecaj udjela soli na parametre kakvoće sira tipa Feta

Ana Stuparić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za mljekarstvo