završni specijalistički
Utjecaj procesnih parametara i sastojaka na reološka svojstva emulzije ulja i vode

Daria Jovičić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za prehrambeno inženjerstvo