završni specijalistički
Navike uzimanja dodataka prehrani stanovništva istočne Hrvatske

Betilija Fadi Sekošan (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za prehranu