disertacija
Uklanjanje nitrata iz otpadnih voda modificiranim nusproizvodima prehrambene industrije

Marija Nujić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za kemiju i ekologiju