diplomski rad
Eutektička otapala kao pogodan medij za sintezu nekih kinazolin-4(3H)-ona

Tena Tarnai (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za kemiju i ekologiju