Izlaganje na skupu
Analiza produktivnosti znanstvenika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera U Osijeku u razdoblju od 2011. – 2015. godine

"Hasenay, Sanda; Šuvak-Pirić, Ivana; Arači, Iva; Šušak Lukačević, Mirna; Mokriš, Svjetlana" (2016)