Conference presentation
Analiza produktivnosti znanstvenika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera U Osijeku u razdoblju od 2011. – 2015. godine

"Hasenay, Sanda; Šuvak-Pirić, Ivana; Arači, Iva; Šušak Lukačević, Mirna; Mokriš, Svjetlana" (2016)
Cite this document...

"Hasenay, S., Šuvak Pirić, I., Arači, I., Šušak Lukačević, M. & Mokriš, S. (2016). Analiza produktivnosti znanstvenika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera U Osijeku u razdoblju od 2011. – 2015. godine [PowerPoint slides]. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:110337

"Hasenay, Sanda, et al. "Analiza produktivnosti znanstvenika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera U Osijeku u razdoblju od 2011. – 2015. godine." 41. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, 12.10.2016.-15.10.2016., Primošten, Croatia. Presentation. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:110337

"Hasenay, Sanda, Ivana Šuvak Pirić, Iva Arači, Mirna Šušak Lukačević and Svjetlana" Mokriš. "Analiza produktivnosti znanstvenika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera U Osijeku u razdoblju od 2011. – 2015. godine." Presentation at 41. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, Primošten, Croatia, 12.10.2016.-15.10.2016. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:110337

"Hasenay, S., et al. (2016) 'Analiza produktivnosti znanstvenika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera U Osijeku u razdoblju od 2011. – 2015. godine' [Presentation], 41. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva. 12.10.2016.-15.10.2016. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:110337

"Hasenay S, Šuvak Pirić I, Arači I, Šušak Lukačević M, Mokriš S. Analiza produktivnosti znanstvenika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera U Osijeku u razdoblju od 2011. – 2015. godine. [Presentation] (2016) [cited 2019 March 20] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:110337

S. "Hasenay, I. Šuvak Pirić, I. Arači, M. Šušak Lukačević and S. Mokriš, "Analiza produktivnosti znanstvenika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera U Osijeku u razdoblju od 2011. – 2015. godine", presented at: 41. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, Primošten, 12.10.2016.-15.10.2016. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:110337