završni rad
Fluorescentni i UV/VIS profili puferskih otopina uniflornih vrsta meda

Marco Bijuk (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za biokemiju i toksikologiju